Kindzorg

Heeft u een kind dat extra zorg nodig heeft? Hieronder leest u de mogelijkheden van kindzorg en hoe u deze zorg kunt aanvragen.

Kindzorg regelen?

 • A: Langdurige kindzorg Wlz

  Heeft uw kind:

  • een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking
  • blijvend verpleging en verzorging nodig, de hele dag
  • Permanent toezicht is 24 uur per dag onafgebroken toezicht en actieve observatie om letsel te voorkomen. Hier hoort niet het gebruikelijke toezicht bij. Dat is de dagelijkse verzorging en opvoeding die elke ouder een kind biedt. nodig

  B: Kindzorg via de zorgverzekeraar 

  • Heeft uw kind complexe lichamelijke problemen of lichamelijke beperkingen zonder een verstandelijke handicap?
  • Komt uw kind niet in aanmerking voor langdurige kindzorg (Wlz)?

  C: Kindzorg via de gemeente

  Heeft uw kind:

  • verzorging nodig om Bijvoorbeeld een kind met autisme dat extra hulp nodig heeft om zichzelf te leren verzorgen. te worden
  • een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking
  • gedragsproblemen

  Vraag dan begeleidende verzorging aan bij uw gemeente.

  D: Palliatieve kindzorg

  Heeft uw kind een levensverwachting van minder dan 3 maanden?

 • A: Langdurige kindzorg (Wlz) regelen via het zorgkantoor

  Voor langdurige kindzorg heeft u eerst een indicatie nodig. Dit regelt u bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna kijkt u samen met het zorgkantoor welke zorg past uw kind; zorg thuis of ergens anders. En of u de zorg wilt laten regelen (zorg in natura) of zelf wilt regelen (persoonsgebonden budget).

  B: Geneeskundige verzorging en verpleging (thuiszorg) regelen bij Zorgzaam

  Thuiszorg regelt u via een wijkverpleegkundige. Het gaat dan om geneeskundige verzorging voor een medische aandoening. Bijvoorbeeld wondverzorging, monitorbewaking, infuustherapie, epilepsiezorg, nierdialyse of stomazorg. Of om gezinsbegeleiding om zelf de medische zorg te verlenen.

  U heeft voor kinderthuiszorg een indicatie nodig via het Medisch Kindzorgsysteem (MK). Een Let op: de kinderverpleegkundige werkt bij een bij BINKZ aangesloten zorgverlener stelt de indicatie. Samen maakt u ook een zorgplan. U vindt een kinderverpleegkundige makkelijk en snel met de Zorgzoeker. Zoek op ‘intensieve kindzorg.’

  C: Begeleidende verzorging aanvragen bij uw gemeente

  Begeleidende verzorging valt onder de Jeugdwet. Deze zorg vraagt u daarom ook aan bij uw gemeente. Ook hier kunt u kiezen.

  • Zorg in natura: een zorgverlener regelt alle zorg voor u
  • Een persoonsgebonden budget: u koopt zelf de zorg voor uw kind in en regelt zelf de betaling bij de zorgverlener

  Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders. Kijk op de website van uw gemeente hoe u begeleidende zorg regelt.

Hulp nodig?

Een kinderverpleegkundige vertelt u welke zorg het beste past en waar u terecht kunt. Of kijk eens bij het Juiste Loket.

Heeft u vragen over pgb voor kindzorg? Bel ons gerust op 072-527 76 77. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.