Stichting Zorgzaam

Zorgzaam is op 6 oktober 2005 opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Zorgzaam maakt gebruik van de diensten van de medewerkers van het bureau van SZVK. Dit bureau behartigt de belangen van de Zorgzaam verzekerden. Het bureau ziet toe op een goede uitvoering van de overeenkomst die Zorgzaam met VGZ heeft gesloten.

Voor wie is Zorgzaam

Verzekerden

Iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie is welkom bij het collectief van Zorgzaam. Ook partners en gezinsleden (t/m de 3e graad naar beneden) en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, reservisten en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.

Actiefdienende militairen kunnen zich niet bij Zorgzaam verzekeren. Zij zijn verplicht verzekerd bij SZVK. We vertellen u hier meer over de verschillen tussen Zorgzaam en SZVK.

Zorgzaam, trotse partner van de Nederlandse Veteranendag

Zonder veteranen hadden we niet de vrijheid die we nu hebben, in Nederland, maar ook in andere gebieden van de wereld. Met overtuiging hebben zij zich ingezet voor onze vrede en veiligheid! Zorgzaam is partner van de Nederlandse Veteranendag. Wij, als zorgverzekeraar voor iedereen met een band met defensie, zijn erg trots op mensen die bereid zijn om hun veilige (t)huis te verlaten om zich in te zetten voor andermans veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat de ruim 100.000 veteranen die Nederland rijk is in het zonnetje worden gezet en de erkenning en waardering krijgen die zij verdienen. Op de site van de Nederlandse Veteranendag zijn verhalen te lezen van verschillende veteranen.

Zorgverzekeringen

U kunt bij Zorgzaam een basisverzekering en aanvullende verzekeringen afsluiten. Welke vergoedingen er in de basisverzekering zijn opgenomen, is door de overheid vastgesteld. Zorgzaam biedt voor alle doelgroepen 1 basisverzekering en 5 aanvullende verzekeringen. U kunt een aanvullende verzekering kiezen die het beste bij uw situatie past.

Militairen

Militairen in werkelijke dienst zijn uitgesloten van deelname aan de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zij zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).

Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken, waaronder Zorgzaam.

Zorgzaam bestuursleden

Beweeg de blokken hieronder van rechts naar links

Bgen bd dhr mr JP Spijk secretaris

SBN bd dhr H Itzig Heine voorzitter

LTZA1 bd JG de Werker-Bekx VBM plv vz penningmeester

KOLarts dhr M Bussink MD MSc MBA anesthesioloog-intensivist CMHF

Genmaj bd dhr A Tieland

Mw mr P de Casparis AFMP

Dhr HJ Kleian CCOOP

Partners en relaties van Zorgzaam

Vakbonden en vakcentrales

Zorgzaam is opgericht door de vakbonden en vakcentrales AFMP/FNV, ACOM, ACOP FNV, AC, CCOOP en CMHF. Het personeel dat werkzaam is bij de vakbonden voor het defensiepersoneel kan zich met de gezinsleden verzekeren bij Zorgzaam. De Centrales van Overheidspersoneel sector Defensie zijn in het bestuur van Zorgzaam vertegenwoordigd.

Onze partners

SZVK

De SZVK is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT), die in opdracht van de Minister van Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling ziektekostenverzekering militairen uitvoert. Militairen in werkelijke dienst zijn verplicht verzekerd bij de SZVK.

Univé

Om verzekerden extra voordeel te kunnen bieden heeft Zorgzaam een collectief contract gesloten met Univé. Daardoor profiteert u van collectieve korting op één of meer (particuliere) Univé-verzekeringen.

Ministerie van Defensie

Iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het Ministerie van Defensie kan zich bij Zorgzaam verzekeren.