Plaatsing in het buitenland

Wordt u als gezinslid van een actief militair of als burgermedewerker met toestemming van de Minister in het buitenland geplaatst? Op deze pagina leest u wat dit betekent voor uw zorgverzekering.

 

Verzekering tijdens plaatsing

Zolang u met toestemming van de Minister in het buitenland bent geplaatst, blijft de Zorgverzekeringswet op u van toepassing. Dit betekent dat u uw zorgverzekering moet aanhouden. Eindigt uw plaatsing, maar blijft u in het buitenland wonen? Dan zijn er mogelijk andere regels van toepassing. 

Ontvangt u inkomsten uit het buitenland? Dan vervalt mogelijk uw verzekeringsplicht. U bent verplicht dit door te geven. Wij beëindigen dan uw zorgverzekering. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land van plaatsing.

Adreswijziging

Wij willen het liefst zo veel mogelijk digitaal met u communiceren. Zeker als u in het buitenland woont, komen onze berichten digitaal sneller aan. Uw postvoorkeur geeft u eenvoudig door via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg app.

Wilt u uw post op papier blijven ontvangen? Dan vragen wij u een postadres aan ons door te geven. Wij ontvangen dit niet vanuit de gemeente.

 

Vergoedingen tijdens plaatsing

Zolang u met toestemming van de Minister in het buitenland bent geplaatst, blijft de Zorgverzekeringswet op u van toepassing. Dit betekent dat u aanspraak maakt op de vergoedingen zoals deze staan omschreven in de verzekeringsvoorwaarden.

Heeft u alleen een basisverzekering?

Als u alleen een basisverzekering heeft, vergoeden wij de gemaakte kosten tot maximaal 100% van het geldend Nederlands tarief.

Heeft u een basisverzekering en een aanvullende verzekering?

Speciaal voor in het buitenland geplaatste gezinsleden en burgermedewerkers heeft Zorgzaam een extra vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekeringen. Vanuit de aanvullende verzekering vergoeden wij de gemaakte kosten tot maximaal 200% van het geldend Nederlands tarief.

Maakt u zorgkosten die uitstijgen boven de 200% van het Nederlands tarief?

Dan kunt u aanspraak maken op het Voorzieningenstelsel buitenlandpersoneel Defensie. Deze regeling wordt namens het ministerie van Defensie uitgevoerd door de Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht (SZVK). Op de website van de SZVK leest u hoe u hier aanspraak op kunt maken en de gemaakte kosten kunt declareren. Deze declaraties worden niet door Zorgzaam behandeld.

Zorg tijdens plaatsing

Mogelijkheid om naar het militair gezondheidscentrum te gaan

Als geplaatst gezinslid heeft u, indien aanwezig, toestemming om gebruik te maken van de faciliteiten van het Militaire Gezondheidscentrum. Het kan voorkomen dat u daar niet terecht kunt, of dat u niet in de buurt van een Militair Gezondheidscentrum bent geplaatst. Of dat de zorg die u nodig heeft, niet aanwezig is. In die situaties bent u aangewezen op een civiele zorgverlener.

ANWB Alarmcentrale

Zorgzaam werkt samen met de ANWB Alarmcentrale om u te begeleiden in uw zorgbehoefte. De ANWB werkt met lokale partners om voor u de beste zorgverleners uit te kiezen. De ANWB kan een betalingsgarantie afgeven, zodat u zelf niets hoeft voor te schieten.

U schakelt de ANWB Alarmcentrale in voor planbare zorg. Dit is zorg die niet spoedeisend is. In die gevallen neemt u verplicht contact op met de ANWB Alarmcentrale. Zij begeleiden u in het zoeken van een geschikte zorgverlener, aanvragen van benodigde machtigingen en regelen de financiële afhandeling.

Schakelt u de ANWB Alarmcentrale niet in? Dan moet u zelf uw zorg regelen. Ook schiet u zelf bedragen voor. Die declareert u vervolgens bij Zorgzaam. Wij vergoeden tot 200% van het Nederlands tarief. Het bedrag boven de 200% declareert u bij de SZVK. 

Spoed

In geval van spoed laat u zich direct behandelen. U neemt dan zo snel mogelijk contact op met de ANWB Alarmcentrale. Zij overleggen met u hoe de eventuele vervolgbehandeling(en) gaan plaatsvinden.

De ANWB Alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op +31 40 297 58 20.

Twijfelt u of uw behandeling hieronder valt? Neem dan ook contact op met de ANWB Alarmcentrale. Zij helpen u graag verder!

Plaatsing in Duitsland

Bent u geplaatst in Duitsland? Dan krijgt u mogelijk te maken met een zogenoemde ‘Chefarzt’. Houd er rekening mee dat wij deze kosten niet vergoeden. Neem in zo’n geval altijd contact op met de ANWB Alarmcentrale.

 

Declareren

Heeft u kosten gemaakt en wilt u die indienen bij Zorgzaam? Dit kan eenvoudig via de Zorgzaam Zorg app of via Mijn Zorgzaam.

Ter bescherming van uw privacy geeft het ministerie van Defensie niet aan ons door of u wel of niet geplaatst bent. Declareert u voor het eerst? Vergeet dan niet om een bewijs toe te voegen dat u in het buitenland geplaatst bent. Een voorbeeld hiervan is dat u de buitenlandtoelage ontvangt.

Maakt u zorgkosten die uitstijgen boven de 200% van het Nederlands tarief?

Dan kunt u aanspraak maken op het Voorzieningenstelsel buitenlandpersoneel Defensie. Deze regeling wordt namens het ministerie van Defensie uitgevoerd door de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Op de website van de SZVK leest u hoe u hier aanspraak op kunt maken en de gemaakte kosten kunt declareren. Deze declaraties worden niet door Zorgzaam behandeld.

Zorg vanuit WMO, Wlz of Jeugdwet

Ontvangt u zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet langdurige zorg of de Jeugdwet? Op het moment dat u zich in het buitenland vestigt voor plaatsing, stoppen deze verstrekkingen.

Neem ruim voordat u geplaatst wordt contact op met de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. Zij bepalen in overleg met Defensie op welke wijze invulling gegeven kan worden aan deze zorgbehoefte.