De regels bij plaatsing buiten Europa

U gaat als gezinslid van een actief militair of als burgermedewerker tijdelijk naar een land buiten Europa. En gebeurt dit namens het Ministerie van Defensie?

Op deze pagina leest u wat dit betekent voor uw zorgverzekering.

Let op! Binnen Europa gelden andere regels. Het gaat hierbij om de EU/EER-landen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Zorgverzekering tijdens plaatsing

Zolang u met toestemming van de Minister in het buitenland bent geplaatst, blijft de Zorgverzekeringswet voor u gelden. Dit betekent dat u uw Nederlandse zorgverzekering moet aanhouden. Wel hebben wij dan een bewijs van de toestemming nodig. Dit bewijs is een kopie van uw plaatsingsbeschikking (voor plaatsing gezinsleden buiten Europa). Stuur ons deze kopie met het contactformulier.

Wat als u in het buitenland blijft wonen?

Eindigt uw plaatsing, maar blijft u in het buitenland wonen? Dan gelden mogelijk andere regels. Neem dan contact met ons op.

Inkomsten uit het buitenland

Bent u in het buitenland geplaatst en ontvangt u in deze periode inkomsten uit het buitenland? Dan vervalt mogelijk uw verzekeringsplicht voor de Nederlandse zorgverzekering. Heeft u deze inkomsten? U bent dan verplicht ons hierover te informeren.

Kunt u de Nederlandse zorgverzekering niet houden? U bent dan zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering in het land waarin u bent geplaatst.

Geen inwoner van Nederland

Bent u als partner van een militair of burgermedewerker in het buitenland geplaatst en was u niet eerder inwoner van Nederland? Dan kunnen wij niet vaststellen of u onder de Zorgverzekeringswet valt. Vraag dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een Wlz-onderzoek aan (de Wlz is de Wet langdurige zorg). De SVB bepaalt uw verzekeringsrecht. Heeft u een verzekeringsplicht in Nederland? Doe daarna een aanvraag bij ons voor een zorgverzekering.

De uitkomst van het onderzoek kunt u via het contactformulier aan ons versturen.

Vergoedingen tijdens plaatsing

Zolang u met toestemming van de Minister in het buitenland bent geplaatst, geldt voor u de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat u aanspraak maakt op de vergoedingen zoals deze staan omschreven in de verzekeringsvoorwaarden.

 • Als u alleen een basisverzekering heeft, vergoeden wij de gemaakte kosten tot maximaal 100% van het geldend Nederlands tarief en volgens de voorwaarden in Nederland. Dit houdt in: Wat in Nederland wordt vergoed, wordt ook vergoed in het buitenland. Waar je in Nederland eigen risico voor betaald, betaal je in het buitenland ook eigen risico voor. Krijgt u medicatie, onderzoek of behandeling die in Nederland niet vergoed krijgt? Dan krijgt u deze ook niet vergoed bij plaatsing.

 • Speciaal voor in het buitenland geplaatste gezinsleden en burgermedewerkers hebben we een extra vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekeringen. Vanuit de aanvullende verzekeringen vergoeden wij de gemaakte kosten tot maximaal 200% van het geldend Nederlands tarief.
 • Dan vergoeden we dit vanuit het Voorzieningenstelsel buitenlandpersoneel Defensie. Dat betekent dat Defensie dit deel van de kosten op zich neemt. U hoeft hier verder niets voor te doen.

  Let op! Voor sommige zorgsoorten gelden budgetten. De vergoeding vanuit het budget blijft altijd 100% en wordt niet verdubbeld.

Zorg tijdens plaatsing

Kan ik naar een Militair Gezondheidscentrum?

Als geplaatst gezinslid kunt u voor zorg terecht bij een Militaire Gezondheidscentrum. Het kan voorkomen dat u daar niet terecht kunt, of dat u niet in de buurt van een Militair Gezondheidscentrum bent geplaatst. Of dat de zorg die u nodig heeft, niet aanwezig is. U kunt dan zorg krijgen via een ‘gewone’ zorgverlener.

Samenwerking met de ANWB Alarmcentrale

Om u zo goed mogelijk te helpen bij zorg, werken we samen met de ANWB Alarmcentrale. De ANWB kiest de beste zorgverleners bij u in de omgeving. Ook kan de ANWB garant staan voor betalingen. U hoeft dan niets zelf voor te schieten.

De ANWB Alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, via +31 40 297 58 20.

U vindt het nummer van de Alarmcentrale ook in de Zorgzaam App en op uw zorgpas.

 • Voor beide vormen van zorg kunt u terecht bij de ANWB Alarmcentrale, via +31 40 297 58 20.

  Belangrijk: Belt nu naar de ANWB Alarmcentrale? Kies dan altijd optie 1 (spoedgeval) in het keuzemenu. Ook als het geen spoedgeval is.

 • Neem dan zo snel mogelijk contact op met de ANWB Alarmcentrale, via +31 40 297 58 20. U kunt direct behandeld worden.

  De alarmcentrale bespreekt na afloop met u het proces van vervolgbehandelingen.

 • Dan moet u zelf uw zorg regelen. Ook schiet u dan zelf de zorgkosten voor. Deze kosten declareert u vervolgens bij ons.

 • Neem ook dan contact op met de Alarmcentrale, via +31 40 297 58 20. De medewerkers van de Alarmcentrale helpen u graag.

Uw adres wijzigen

Bent u geplaatst in het buitenland? Zorg ervoor dat wij uw juiste e-mailadres hebben. U ontvangt dan informatie over uw zorgverzekering in uw inbox. Uw e-mailadres kunt u doorgeven via de Zorgzaam Zorg app of Mijn Zorgzaam.

Wilt u misschien uw post op papier blijven ontvangen? Geef dan zelf uw postadres door. Wij ontvangen uw adres niet vanuit de gemeente, Defensie of de SZVK.

Let op! Kiest u voor papieren post? Dan kan het langer duren voor u post van ons ontvangt. Ook betaalt u voor het ontvangen van papieren post € 1,25 per maand. Via de e-mail is duurzamer en sneller. Ook heeft u dan geen extra kosten

Indienen declaratie

Heeft u kosten gemaakt en wilt u die declareren? Dit kan eenvoudig via de Zorgzaam Zorg app of via Mijn Zorgzaam.

Bekijk hoe u declaraties kunt indienen

Zorg vanuit Wmo, Wlz of Jeugdwet

Sommige zorgvragen vallen buiten de zorgverzekering. Het kan zijn dat deze in Nederland door de gemeente worden vergoed. Dat zijn zorgvragen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Heeft u deze zorg in het buitenland nodig, neem dan contact op met de SZVK. Binnen de SZVK is de stafmedewerker hiervoor uw eerste aanspreekpunt.