Machtiging zorg voor een ander

Wilt u de zorgkosten inzien van iemand anders op uw zorgpolis, bijvoorbeeld van uw partner of kind? Dat kan via de Zorgzaam app of Mijn Zorgzaam. Wilt u zorg regelen voor iemand die niet op uw zorgpolis staat? Dan heeft u een machtiging (‘naastenverstrekking’) nodig.

Een machtiging beschermt uw privacy

Zorgverbruik is meestal privacygevoelige informatie. Er staat bijvoorbeeld welke medicijnen u bij de apotheek hebt gehaald. De overheid heeft een wet gemaakt die dit soort persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen. De verzekerde moet hier altijd eerst toestemming voor geven. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar.

Machtiging is hetzelfde als toestemming. Er zijn verschillende machtigingen. Vind snel de machtiging die u zoekt.

Ik wil zorg voor iemand anders regelen

Aanvragen

  • Zorg regelen voor een ander (vanaf 12 jaar) kan! Het enige dat u hoeft te doen is ons samen opbellen. Dan regelen we de machtiging (‘naastenverstrekking’) meteen voor jullie. U kunt dan voortaan de zorg voor de ander regelen.

  • Vul het machtigingsformulier in en stuur dit naar ons op. Versturen kan online of per post naar:

    Afdeling Polisadministratie
    Postbus 25210
    5600 RS Eindhoven

Zorg regelen

Heeft u de machtiging gekregen? Dan kun u voortaan de zorg voor de ander regelen. De ander hoeft daar niet bij te zijn.

De zorg regelen kan op 2 manieren

  1. U kunt hierover met een medewerker chatten via de website. 
  2. U kunt ons bellen.

Ik wil zorg van mijn kind inzien

Als uw kind jonger is dan 12 jaar

De hoofdverzekerde op een zorgpolis kan de zorgkosten van een kind tot 12 jaar altijd inzien. Daarvoor is geen machtiging nodig.

U hoeft dan niks te doen.

Bent u medeverzekerde op de zorgpolis? Dan kunt u niet online gemachtigd worden om de zorg van uw kind in te zien.

Als uw kind ouder is dan 12 jaar

U heeft dan altijd een machtiging nodig.

Bent u hoofdverzekerde op de zorgpolis? Dan kan het kind u de machtiging geven via de Zorgzaam app of Mijn Zorgzaam, via ‘Gegevens delen’.

Bent u medeverzekerde op de zorgpolis? Online machtigen is dan niet mogelijk. Graag helpen we u telefonisch. Bel ons samen met het kind. Dan regelen we het meteen.

Ik wil zorg van mijn partner inzien

U heeft dan toestemming nodig van uw partner. Zo staat dat in de wet.

Uw partner kan die toestemming geven via de Zorgzaam app of Mijn Zorgzaam, via ‘Gegevens delen’. Die toestemming kan uw partner daar altijd weer intrekken.

Ik wil een andere machtiging

Zoekt u geen machtiging (toestemming) voor het regelen van zorg voor een persoon? Maar wilt u toestemming vragen voor bepaalde zorg, bijvoorbeeld voor een hulpmiddel? Dat kunt u hier regelen: