De regels bij plaatsing binnen Europa

U gaat als gezinslid van een actief militair tijdelijk naar een land in Europa. Gebeurt dat namens het ministerie van Defensie?

Op deze pagina leest u wat dit betekent voor uw zorgverzekering.

De landen binnen Europa zijn: de EU/EER-landen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Kan ik bij Zorgzaam verzekerd blijven?

In de periode dat u in één van de landen binnen Europa bent geplaatst, valt u buiten de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat u in deze periode niet bij Zorgzaam of bij een andere Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd kunt zijn. U moet zelf uw zorgverzekering opzeggen. We helpen u hier graag bij.

Geen wachttijd bij terugkeer naar Nederland

Goed nieuws! Was u bij Zorgzaam aanvullend verzekerd, en is uw zorgverzekering beëindigd vanwege uw plaatsing binnen Europa? Dan kunt u zonder wachttijd terugkeren naar de aanvullende verzekering die u voor plaatsing had bij Zorgzaam.

Verzekeringsplicht vanaf 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 geld: binnen Europa geplaatste gezinsleden van een actief dienend militair kunnen niet meer verzekerd zijn in Nederland, behalve als de gezinsleden wel nog werk hebben in Nederland.

Wanneer bent u verzekeringsplichtig in Nederland terwijl u woont in het buitenland?

  • Als u werkt in Nederland en 75% van uw werkzaamheden in Nederland (fysiek) zijn.
  • Werkt u in de telecom? Dan moet 50% van uw werkzaamheden in Nederland zijn.

Naast inkomen uit Nederland heeft u ook met een WW- of een Ziektewetuitkering een verzekeringsplicht als u verhuist naar een EU-, EER-land of Zwitserland. Let op: het Verenigd Koninkrijk is géén EU- of EER-land.

Geldt voor u één van de bovenstaande situaties?

Dan kunt u uw laatste loonstrook of werkgeversverklaring opsturen naar ons via het contactformulier. Wij beoordelen dan of u recht heeft op een verzekering in Nederland.

Twijfelt u of u verzekeringsplichtig bent?

Vraag dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een Wlz-onderzoek aan (de Wlz is de Wet langdurige zorg). De SVB bepaalt uw verzekeringsrecht.

Heeft u geen verzekeringsplicht?

Informeer bij Defensie welke mogelijkheden er misschien nog zijn. Let op: een onderzoek bij het SVB kan minimaal 8 weken kan duren.