PGB aanvragen

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Of heeft u een nieuwe indicatie nodig? In het stappenplan hieronder leest u wat u kunt doen.

Let op: U hoeft ons nooit medische foto’s te sturen. Als het nodig is, ontvangen we de foto’s graag via uw zorgverlener. Alleen die foto’s mogen we gebruiken.

Welke stappen doorloopt u?

 • U kunt een pgb aanvragen als:

  • U langer dan 1 jaar thuiszorg (verpleging of verzorging) nodig heeft
  • Uw kind langer dan 1 jaar verpleging of verzorging nodig heeft
  • U zorg aan het einde van uw leven (palliatieve terminale zorg) nodig heeft

  In het Reglement pgb verpleging en verzorging leest u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb.

  Reglement pgb verpleging en verzorging 2023

  Reglement pgb verpleging en verzorging 2024

 • U heeft een wijkverpleegkundige (BIG geregistreerd + niveau 5) nodig om een pgb aan te vragen. U vindt een wijkverpleegkundige bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Neem hiervoor contact op met een thuiszorgorganisatie. Vervolgens komt de wijkverpleegkundige bij u langs om het eerste deel van uw pgb-aanvraag in te vullen (stap 5).

  Zorg voor kinderen tot 18 jaar

  Bij zorg voor kinderen tot 18 jaar neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vindt u op BINKZ.

  Tip: Kiest u voor een wijkverpleegkundige van een organisatie waarmee wij een contract hebben? Dan weet u zeker dat u de kosten voor de indicatiestelling van uw pgb-aanvraag vergoed krijgt. U vindt een wijkverpleegkundige met contract bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Zoek op 'verpleging en verzorging'.

   

 • De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Hiervoor heeft hij of zij uw medische gegevens nodig. Deze vraagt u op bij uw huisarts:

  • Een medicijnenlijst
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraagt
 • De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te bespreken welke zorg u nodig heeft. En wanneer en hoelang u zorg nodig hebt. Laat de wijkverpleegkundige deel 1 van het formulier pgb aanvragen invullen. 
 • De pgb-aanvraag bestaat uit 2 delen. Deel 1 van de aanvraag vult uw wijkverpleegkundige in. De vragen in deel 2 van het formulier kunt u invullen via Mijn Zorgzaam.

 • Wij nemen binnen 10 werkdagen contact met u op. U hoort dan hoe het verder gaat of wat er nog nodig is.

  Belangrijk:
  het hangt af van de postvoorkeur die u heeft ingesteld of u onze reactie per post binnenkrijgt of digitaal in Mijn Zorgzaam.

Belangrijk

Een zorgplan is pas geldig als:

 • het is ondertekend door een wijkverpleegkundige
 • het zorgplan voldoet aan de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging (het V&VN normenkader)

Per post versturen is nog mogelijk

Soms lukt het niet om digitaal de aanvraag voor een machtiging te doen. Dat is niet erg. Het is nog steeds mogelijk om een papieren versie van het formulier pgb aanvragen te printen. Vul het geprinte formulier samen met uw wijkverpleegkundige volledig in en stuur het naar ons op per post:

Zorgzaam
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Opnieuw een pgb aanvragen?

 

Verwacht u dat de zorg die u nodig heeft langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kunt u vanaf 15 mei 2023 een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar.

 

Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

 

Lees er meer over op pgb.nl

Veelgestelde vragen

 • Met de gevraagde informatie hierboven kan de wijkverpleegkundige een goede indicatie stellen. Opsturen hoeft dus niet altijd. De aanvraag moet u wel volledig naar ons opsturen. Als hierin wordt gevraagd om aanvullende informatie, zoals een zorgplan of brief van de specialist, stuurt u die mee. Dit hebben we minimaal nodig om te kunnen kijken of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Is er meer aanvullende informatie nodig? Dan nemen we contact met u op. Dit heeft u nodig:

  • Voor verzekerden van 18 jaar of ouder: een wijkverpleegkundige BIG geregistreerd + niveau 5
  • Voor verzekerden jonger dan 18 jaar: een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige niveau 5 werkzaam bij een BINKZ aangesloten zorgverlener
  • Een medicijnenlijst (op te vragen bij de huisarts)
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraag doet (op te vragen bij de huisarts)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw zorgpas
  • Een overzicht van degene(n) die de zorg gaan leveren en hun vervanging als ze afwezig zijn
  • Gegevens van de zorgverleners: naam, adres en indien van toepassing AGB-code

  Afhankelijk van uw situatie heeft u ook de volgende documenten nodig:  

  • Gegevens van voogd, curator, mentor of bewindvoerder en kopie beschikking van de rechtbank of van de notariĆ«le akte
  • Verklaring van de arts in geval van Palliatief Terminale Zorg (zorg in de laatste levensfase)
 • Het is belangrijk dat de zorg die u krijgt bijdraagt aan het herstel van uw gezondheid. Of dat die zorg voorkomt dat uw aandoening of ziekte verergert. Daarom vragen wij in dit geval naar uw medische situatie. Dan kunnen we namelijk beoordelen of de zorg die u krijgt past bij uw hulpvraag. Natuurlijk gaan wij op een vertrouwelijke manier met die informatie om. Meer uitleg hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • De indicatie van de wijkverpleegkundige. Dat kan als deel 1 van het aanvraagformulier en/of als zorgplan
  • Een kopie van het diploma als dat nog niet eerder is opgestuurd. Dat kan een diploma HBO Bachelor Verpleegkunde of Master Verplegingswetenschappen zijn.
 • Gaat uw aanvraag over de verpleging en verzorging van kinderen tot 18 jaar?

  Voeg dan 2 documenten toe:

  • Een kopie van het diploma van de kinderverpleegkundige, die de indicatie voor u heeft gesteld, of de eventuele kinderaantekening. Als de kopie van het diploma al eerder naar Coöperatie VGZ is gestuurd, hoeft u dat niet opnieuw te doen.
  • Het zorgplan voor deze verpleging en verzorging.
 • Gaat de aanvraag van uw machtiging over zorg in de laatste levensfase? Deze zorg wordt ook wel palliatief terminale zorg genoemd. Voeg dan het zorgplan voor deze zorg toe.