Pgb verpleging en verzorging declareren

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren.

Declareren met een pgb

Hieronder leest u hoe u gemaakte kosten kunt declareren bij Zorgzaam. Het is ook mogelijk om te declareren via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat kan ik declareren?

U kunt alleen de uren zorg declareren die uw zorgverlener ook daadwerkelijk aan u heeft geleverd. En u kunt alleen de zorg declareren die na behandeling van de pgb-aanvraag aan u is toegekend.

Hoe declareer ik?

Kies hieronder het juiste formulier: declaratieformulier formele zorgverlener of declaratieformulier informele zorgverlener. Vul dit volledig in. U kunt de zorg wekelijks of maandelijks declareren. Dien de declaratie binnen 3 maanden in nadat u de zorg heeft ontvangen.

Formele zorgverlener

 • Een formele zorgverlener (bijvoorbeeld de thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en is geen familielid van u.
 • U ontvangt een rekening van uw zorgverlener met daarop de geleverde zorg. Deze gegevens heeft u nodig om onderstaand declaratieformulier in te vullen. 

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser, worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

Check voor een juiste verwerking van uw declaratie of de AGB-code is ingevuld op het formulier.

U hoeft de originele rekening van uw formele zorgverlener niet mee te sturen naar Zorgzaam. Bewaar deze wel voor uw eigen administratie.

Informele zorgverlener

 • Een informele zorgverlener (familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. Een familielid is altijd een informele zorgverlener, ook wanneer deze wel een registratie als zorgverlener heeft. U ontvangt geen rekening.
 • U declareert door onderstaand declaratieformulier in te vullen. 

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser, worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

Hoe dien ik de declaratie in?

Online declareren

 • Ga naar Mijn Zorgzaam en log in met uw DigiD
 • In Mijn Zorgzaam ziet u na enkele dagen of wij uw declaratie goed hebben ontvangen en wat u vergoed krijgt
 • U ontvangt het bedrag binnen 4 werkdagen op uw rekening

Declaratie per post opsturen

 • U stuurt de declaratie naar:

  Zorgzaam
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven
 • U ontvangt het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening

Declareren via de SVB

Bij de salarisadministratie van uw pgb komt best veel kijken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u daarbij helpen. Zij kunnen voor u uw zorgverleners betalen, de belasting regelen en namens u declareren bij Zorgzaam.

Meer weten? Kijk op de website van de SVB of bel 030-264 82 00.

Heeft u vragen over pgb verpleging en verzorging?

Bekijk de veelgestelde vragen over pgb of neem contact op via 072-527 76 77.