Zorg in de laatste levensfase

Bent u ernstig ziek en is genezing niet meer mogelijk? Dat is een heftige periode waarin u extra gespecialiseerde zorg nodig heeft. Thuis of in een hospice: wat het beste bij u past. U kunt deze zorg in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg) zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). We helpen u met de belangrijkste vragen.

Wanneer kan ik een pgb voor palliatieve zorg aanvragen?

U heeft alle tijd en energie voor uzelf nodig in deze laatste levensfase. We willen u daarom onnodige rompslomp besparen. Vandaar deze checklijst. U kunt een pgb aanvragen als u:

 • een levensverwachting van minder dan 3 maanden heeft
 • zorg thuis of in een hospice wilt ontvangen
 • niet onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) voor verblijf valt
 • geen Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie heeft

Hoe kan ik een pgb voor palliatieve zorg aanvragen?

 1. Bespreek uw levensverwachting met uw huisarts en vraag een schriftelijke verklaring

  U heeft uw levensverwachting mogelijk al besproken met uw huisarts. Voor de aanvraag van een pgb heeft u in elk geval van uw behandelende arts of huisarts een schriftelijke verklaring nodig dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is.

 2. U heeft een indicatie van het CIZ nodig

  Hiervoor moet u nog wat stappen zetten. Vervelend, maar het is niet anders. Misschien kunt u hulp aan iemand vragen. In het Reglement pgb verpleging en verzorging leest u in elk geval welke stappen hiervoor nodig zijn.

 3. Kies zelf een zorgverlener die bij u past

  Het is belangrijk dat u in deze laatste levensfase zorg krijgt van iemand die u vertrouwt. Of een instelling waar u zich prettig bij voelt. Daarom kunt u de instelling of persoon die u uw laatste zorg toevertrouwt zelf kiezen.

Veelgestelde vragen

 • Heeft u een bestaande indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u een aanvraag voor pgb voor palliatief terminale zorg indienen bij het CIZ.

 • Heeft u een indicatie voor palliatief terminale zorg, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Dan kunt u een vergoeding voor verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering krijgen.

Vragen over pgb voor palliatieve terminale zorg?

Bel ons op 072-527 76 77. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.