Wijzigingen

Op 15 oktober heeft Zorgzaam u een brief gestuurd waarin enkele wijzigingen worden aangekondigd. Heeft u vragen over deze brief? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

  • Op 31 december loopt het contract tussen Zorgzaam en Univé af. Zorgzaam heeft met VGZ een nieuw contract gesloten om de Zorgzaam zorgverzekering de komende jaren uit te voeren. Zorgzaam blijft ook volgend jaar gewoon Zorgzaam.

  • Dat maken wij uiterlijk 12 november aan u bekend. Hierover kunnen wij op dit moment geen uitspraken doen.

  • Deze manier van premie-inning is administratief complex en daardoor erg kostbaar. VGZ en Zorgzaam hebben besloten om dit vanaf 2022 niet meer op deze manier voort te zetten. Dit komt ook ten goede aan een scherpe premie!

  • Dat kan. Lees meer over het afsluiten van een betalingsregeling. Of neem contact met ons op.

  • Helaas is het systeemtechnisch niet mogelijk om voor 1 januari wijzigingen voor uw nieuwe polis door te geven. Wilt u een wijziging doorgeven? Dit kan via het contactformulier.

  • U kunt een machtiging tot automatische incasso aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor het contactformulier.

  • MailtoPay is een partij die voor Zorgzaam diverse financiële zaken afhandelt. MailtoPay vraagt namens Zorgzaam SEPA-machtigingen uit, zodat u uw Zorgzaam premie via automatische incasso kunt betalen. Lees meer over MailtoPay