De rekening van het ziekenhuis

U betaalt voor een behandeling in het ziekenhuis eigen risico. De rekening ontvangt u soms pas maanden later. Op deze pagina leest u waarom.

Kies uw situatie

U betaalt een deel van de ziekenhuiskosten zelf

De 2 belangrijkste redenen dat u een rekening ontvangt voor een ziekenhuisbehandeling: 

1. U betaalt eigen risico voor de meeste ziekenhuiszorg

Voor bijna alle ziekenhuiszorg geldt het eigen risico. De kosten van ziekenhuiszorg zijn hoog. Vooral als het gaat om een overnachting, operatie of ingewikkeld onderzoek. Het kan dus zijn dat u in één keer uw hele eigen risico moet betalen.

Het verplicht eigen risico is € 385 

Voor ziekenhuiszorg is het verplicht eigen risico een bedrag van € 385. Daarnaast heeft u misschien gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Dat ziet u terug in de Zorgzaam app of in Mijn Zorgzaam.

2. U bent naar een ziekenhuis zonder contract gegaan

Bent u naar een ziekenhuis gegaan dat geen contract met ons heeft voor de zorg die u nodig heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. In de Zorgzoeker ziet u of het ziekenhuis een contract met ons heeft. Zoek op ‘Ziekenhuizen en klinieken’.

Zo berekenen wij uw vergoeding

Bent u naar een ziekenhuis zonder contract gegaan? Dan gaan wij uit van het gemiddelde gecontracteerd tarief van deze behandeling. Hier halen we vanaf (in deze volgorde):

  1. Percentage voor niet-gecontracteerde zorg
  2. Eigen risico

Wat overblijft is het bedrag dat u vergoed krijgt.

Voorbeeld: vergoeding ziekenhuis zonder contract

Stel, u heeft de Zorgzaam basisverzekering en nog € 100 eigen risico openstaan. En u gaat naar een ziekenhuis dat geen contract heeft voor de behandeling.

Behandeling voor 80% vergoed

Het gemiddeld gecontracteerd tarief van de behandeling is € 3.000. Omdat het ziekenhuis geen contract heeft voor uw behandeling, krijgt u 80% vergoed. Dat is € 2.400. U betaalt dus zelf € 700:

  • € 600 omdat je naar een ziekenhuis zonder contract bent gegaan (€ 3.000 - € 2.400)
  • € 100 eigen risico dat je nog had openstaan

U krijgt een rekening voor een behandeling van maanden terug

Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in één pakketje. Zo’n pakketje heet een DBC (Diagnose Behandelcombinatie).

Verwerkingstijd duurt soms enkele maanden

Bij elk pakketje hoort een termijn. Deze is maximaal 120 dagen. Dit betekent dat de hele behandeling binnen 120 dagen afgerond moet zijn. Dus bijvoorbeeld van eerste gesprek tot de controle-afspraak. Het ziekenhuis stuurt meestal pas de rekening hierna. Vervolgens moeten wij de rekening nog verwerken. Hierdoor kan het zijn dat u de rekening pas maanden later ontvangt.

Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen?

Dan start een vervolg-DBC. Hiervan ontvangt u een aparte rekening.

Late rekening van het eigen risico

Voor de factuur van het eigen risico kijken wij naar het jaar waarin de behandeling (DBC of vervolg-DBC) is gestart.

Voorbeeld: rekening eigen risico

Stel, u heeft in december 2023 een afspraak met een arts in het ziekenhuis. In januari 2024 wordt u geopereerd. En in februari gaat u naar het ziekenhuis voor een controle.

In april 2024 ontvangt u een rekening van het totale pakketje. Dus van het eerste gesprek, de operatie en de controle samen. Omdat het eerste gesprek in 2023 was, en alles binnen 120 dagen heeft plaatsgevonden (dus 1 DBC) tellen alle kosten mee met het eigen risico van 2023.

Ik had zo'n hoge rekening niet verwacht

Ziekenhuizen verzamelen meerdere behandelingen in één pakketje. Zo’n pakketje heet een DBC (Diagnose Behandelcode). Het ziekenhuis stuurt één rekening voor het hele pakketje met zorg (de DBC), en niet apart voor elk bezoek. U krijgt dus een totaalrekening. Hierdoor kan de rekening hoger zijn dan verwacht.

Iedereen betaalt dezelfde prijs voor een behandeling

Stel, u heeft uw arm gebroken en u gaat naar het ziekenhuis. Dan zit standaard in het zorgpakket:

  • Het stellen van de diagnose
  • Het maken van een foto
  • Het krijgen van gips
  • Een controle-afspraak

Hiervoor rekent het ziekenhuis één vaste, gemiddelde prijs. Het maakt daarbij niet uit of er bijvoorbeeld één of vijf foto’s zijn gemaakt. En of er één of meerdere controle-afspraken zijn geweest. Sommige patiënten hebben minder zorg nodig dan gemiddeld. Anderen juist meer. Maar iedereen betaalt dezelfde prijs. Dus ook als u weinig zorg heeft gekregen in het ziekenhuis, betaalt u de gemiddelde prijs. Hierdoor kan de rekening hoger zijn dan verwacht.

Rekening in delen betalen

We begrijpen dat het heel vervelend is als u onverwacht een rekening krijgt. Gaat het om een hoog bedrag en betaalt u dit liever in delen? Dat kan met een betalingsregeling.