Hulpmiddelen

Heeft u een hulpmiddel nodig? Denk aan een bril, gehoorapparaat, steunzolen of incontinentiemateriaal? Dan vertellen we u graag meer over uw vergoeding.

Zelf kosten declareren bij een zorgverlener zonder contract

Hebben wij geen contract met jouw leverancier voor hulpmiddelen? Dan betaal je voortaan de nota (rekening) zelf aan de zorgverlener. Declareer daarna de nota bij ons. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op je rekening.

Machtiging aanvragen

Voor sommige hulpmiddelen heb je vooraf toestemming van ons nodig.