Veteranenzorg

Bent u veteraan? Dan kunt u op verschillende plaatsen terecht voor gespecialiseerde zorg, bijvoorbeeld bij psychosociale of psychische klachten.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) is een ketenzorgorganisatie van militaire en civiele zorgorganisaties. Bij het LZV kunnen Nederlandse veteranen en dienstslachtoffers na dienstverlating terecht voor psychosociale, psychische en lichamelijke klachten. Het LZV is er ook voor partners en gezinnen van veteranen.

De bij het LZV aangesloten instellingen kunnen in principe alle mogelijke zorg bieden: van advies en kortdurende hulp tot (hoog-)gespecialiseerde behandelingen. De zorgvraag moet dan wel samenhangen met in en door de militaire dienst opgelopen aandoeningen. Meer informatie vindt u bij het Veteranenloket.

Waar kunt u terecht?

Nuldelijnszorg

Laagdrempelige begeleiding

Huisarts

Natuurlijk kunt u ook altijd naar de huisarts met uw zorgvraag.

Alle bij het LZV aangesloten instellingen voor gespecialiseerde GGZ zijn gecontracteerd door Zorgzaam:

* Voor deze zorg is een verwijzing noodzakelijk van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.