Mantelzorgtips

De combinatie werk en mantelzorg is vaak erg zwaar. We informeren u als mantelzorgers én uw collega’s daarom graag over de mogelijkheden om mantelzorg en werk beter te combineren.

Mantelzorger?

Praktische tips voor werk en mantelzorg combineren

 • 1. Ga in gesprek met collega’s en leidinggevende

  Maak uw situatie bespreekbaar bij collega's. Als uw collega’s op de hoogte zijn, zullen ze meer begrip voor uw situatie hebben. Bijvoorbeeld als u een keer moe bent, u dingen moet regelen of u uw hoofd er niet bij heeft. Bekijk samen met uw leidinggevende welke oplossingen er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren.

  2. Zoek naar oplossingen met uw leidinggevende

  Concrete en heldere afspraken maken draagt bij aan het creëren van oplossingen. Voorbeelden:

  • Een verlofregeling
  • Tijdelijk aanpassen van werktijden of werkuren, zoals wijziging in het aantal werkuren
  • Flexibele werktijden, zoals andere begin- of eindtijd van een werkdag en/of werken buiten de reguliere werktijden
  • Meer thuis werken
  • Overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties
  • Afspraken maken om op het werk te kunnen bellen met degene die u verzorgt of met zorgverleners
  • Tijdelijk minder taken/verantwoordelijkheden
  • Regeltaken uitbesteden, bijvoorbeeld aan een consulent mantelzorgondersteuning of een mantelzorgmakelaar
 • Bied een luisterend oor

  Veel mantelzorgers bespreken hun privésituatie niet op het werk. Dit komt omdat de zware zorg thuis vaak emotioneel beladen is. Een luisterend oor biedt de mantelzorger de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te doen. Dat kan vaak al enorm opluchten.

  Erger u niet, maar praat erover

  Is uw collega vaak afwezig en heeft u het gevoel dat u werk moet overnemen? Probeer u dan niet te ergeren, maar ga het gesprek aan. Vaak willen werkende mantelzorgers hun collega's niet belasten met privézaken, maar door er over te praten krijgt u begrip voor elkaars situatie.

  Zoek met uw leidinggevende naar een oplossing

  Stap samen naar uw leidinggevende als er knelpunten op het werk ontstaan. Misschien wil de leidinggevende het in het hele team bespreken. En is er best gezamenlijk een oplossing te bedenken.

  Bied aan bij te springen

  Bied eens aan bij te springen als uw mantelzorgende collega in de knel komt. Uw mantelzorgende collega zal er waarschijnlijk zelf niet om (durven) vragen. Daar staat tegenover dat uw collega waarschijnlijk behulpzaam zal zijn als u het in het vervolg druk heeft.

  Respecteer ‘nu even niet’

  Geeft uw mantelzorgende collega aan er niet over te willen praten? Dan is dat prima. Respecteer dit en bied een luisterend oor aan als uw collega er wel aan toe is.

  Bron: Werk&Mantelzorg

 • Op internet kunt u nog veel meer informatie over mantelzorg vinden. Hieronder een overzicht van handige websites.

  Organisaties die zich inzetten voor mantelzorgers

  • MantelzorgNL: landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
  • Stichting Labyrint - In Perspectief: zet zich in voor familieleden en naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen, met of zonder diagnose.
  • Ypsilon: vereniging van familieleden en naasten van mensen die kwetsbaarheid zijn voor psychosen.
  • KopOpOuders: geeft informatie en tips over hoe u een zo goed mogelijke ouder kunt zijn.
  • Alleszelf: platform dat zich richt op de eigen kracht van de ouderen

  Ondersteuning bij mantelzorg

  • Wehelpen.nl: site waar u hulp kunt vragen of hulp kunt aanbieden. Ook kunt u samen met bekenden via de website zorgen voor een ander.
  • Niet voor mezelf alleen: mensen die zich actief inzetten voor mantelzorgers.

  Stressvermindering voor mantelzorgers

  Hulp bij geldzaken