Vergoeding borstkolf

Vergoeding voor de huur of aanschaf van een elektrische borstkolf.

 

Declareer de kosten van de borstkolf

U kunt de rekening voor een borstkolf achteraf bij ons declareren. Deze informatie moet op de rekening of bon staan als u de kosten van de borstkolf declareert:

  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • Type borstkolf
  • Datum waarop u de borstkolf heeft gehuurd of gekocht
  • Naam en adres van de leverancier