Tarieven bij zorgverleners zonder contract

U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Alleen kan uw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Op deze pagina leggen wij uit hoe dat werkt voor zorg uit de basisverzekering.

Vergoeding bij Zorgzaam Basisverzekering

Wij vergoeden uw zorg volledig bij zorgverleners met een contract. U hoeft niets voor te schieten.

Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief.*

*Houd ook rekening met eigen risico of een eigen bijdrage.

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

Veelgestelde vragen over tarieven & vergoedingen

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.

 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Wij gebruiken dit als wij geen tarieven hebben afgesproken met zorgverleners voor de zorg die u nodig heeft. En er Wmg-tarieven zijn voor deze soort zorg. Bij een zorgverlener zonder contract vergoeden wij een percentage van dit Wmg-tarief.

  Wij vergoeden tot maximaal 80% van dit tarief als u naar een zorgverlener zonder contract gaat.

 • Wilt u precies weten wat wij maximaal vergoeden bij zorgverleners zonder contract? U vindt hier de:

Vergoedingen aanvullende zorgverzekeringen

Misschien vraagt u zich nu af: hoe is dit geregeld bij de aanvullende verzekeringen? Is daar ook sprake van contractering?

Ook bij de aanvullende verzekeringen maken wij meestal afspraken over de zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, vindt u bij de vergoedingen.

Veelgestelde vragen

 • Uw behandeling loopt door
  U mag een behandeling voor een aandoening die doorloopt in het nieuwe jaar afmaken bij uw zorgverlener. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft.

  We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Voor sommige aandoeningen is een maximum aantal behandelingen of een maximum behandelduur (bijvoorbeeld fysiotherapie).

  Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  U start een nieuwe behandeling
  Heeft u een behandeling nodig voor een nieuwe of andere aandoening? Dan heeft u natuurlijk de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Houd er wel rekening mee dat u dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Bovendien moet u de nota eerst zelf voorschieten voordat u van ons een vergoeding krijgt.

  Wilt u dit niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.
 • Loopt uw behandeling volgend jaar door? Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op een maximaal aantal behandelingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico.

  Gaat het om een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening? En hebben we geen contract meer met de zorgverlener? Dan krijgt u de zorg voor deze nieuwe aandoening vergoed volgens de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Houd er rekening mee dat u dan een deel van de kosten zelf moet betalen.

  Wilt u deze extra kosten niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.

  Houd er rekening mee dat u bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden u dan achteraf.