Vergoeding stroomkosten thuisbeademing

Krijgt u een vergoeding voor mechanische beademing thuis? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen voor de stroomkosten hiervan.

Let op: Een CPAP apparaat valt hier niet onder. U krijgt geen vergoeding voor stroomkosten van een CPAP apparaat.