Thuisdialyse: dialyseren in uw vertrouwde omgeving

Moet u regelmatig naar het ziekenhuis voor dialyse? Dan is er een alternatief: thuisdialyse. Dezelfde dialyse, maar u hoeft er de deur niet meer voor uit. Zo wordt het dialyseren, als een niertransplantatie niet mogelijk is, hopelijk iets makkelijker.

Let op: dialyse thuis wordt uitsluitend vergoed op basis van medisch specialistische zorg. De bijbehorende verzorging of verpleging aan huis vergoeden wij als onderdeel van medisch specialistische zorg óf vanuit een PGB.

Er zijn in Nederland verschillende dialysecentra die u hierbij kunnen begeleiden. Dialyseert u nu nog in een ziekenhuis of dialysecentrum? Informeer dan eens bij uw internist of nefroloog of thuisdialyse voor u mogelijk is.

Aanvragen van thuisdialyse

Uw nefroloog of internist bekijkt met u of het mogelijk is om thuis te dialyseren. Vul samen het Aanvraagformulier Thuisdialyse in.

Zodra wij uw formulier met handtekening hebben ontvangen, kunnen de relevante zaken geregeld worden. U ontvangt hierover van ons een brief.

Uw vergoeding voor extra kosten

Gaat u thuis dialyseren? Dan hebt u recht op een vergoeding voor de extra kosten die u maakt omdat u thuis gaat dialyseren. Bijvoorbeeld stroomkosten. Uw vergoeding hangt af van het soort dialyse dat u nodig heeft:

Soort dialyse Vergoeding per week Vergoeding per maand
CAPD € 28,72 € 124,36
CCPD/APD € 40,38 € 174,85
Hemodialyse 1 - 3 keer per week € 45,86 € 198,57
Hemodialyse om de dag € 59,70 € 258,80
Hemodialyse 4 - 5 keer per week € 73,53 € 318,38
Hemodialyse 6 - 7 keer per week € 96,09 € 416,07

Wij maken uw vergoeding rond de 27e van elke maand aan u over.

Vergoeding voor aansluitkosten en woningaanpassingen

U krijgt een vergoeding voor de aansluitkosten van uw apparatuur. Belangrijk om te weten:

 • CAPD
  Bij deze vorm van thuisdialyse worden geen aansluitkosten gemaakt.
 • CCPD/APD
  U heeft een afvoer en een geaard stopcontact/aardlekschakelaar nodig. Schakel een erkend installatiebedrijf in om uw pd-apparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor u regelen. Vraag uw behandelend arts om een verwijzing hiervoor.
 • Hemodialyse
  Schakel een erkend installatiebedrijf in om uw dialyseapparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor u regelen. Vraag uw behandelend arts om een verwijzing hiervoor.

Vergoeding voor een wastafel

Gaat u op de tweede verdieping dialyseren? En heeft u niet de mogelijkheid om uw handen te wassen? Dan krijgt u een vergoeding van maximaal € 250 voor:

 • Wastafel met mengkraan
 • Materialen die nodig zijn om de wastafel aan te sluiten
 • Arbeidsloon van degene die uw wastafel aansluit als:
  - De aansluiting zo eenvoudig mogelijk is uitgevoerd
  - Het arbeidsloon duidelijk gespecificeerd is op de nota

Woningaanpassing bij hemodialyse

Krijgt u thuis hemodialyse? Dan zijn er misschien kleine woningaanpassingen nodig, naast het aansluiten van uw apparatuur. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen als u:

 • Ons 1 offerte opstuurt van een erkend aannemersbedrijf
 • Gaat dialyseren in de ruimte van uw huis waar de minste aanpassingen noodzakelijk zijn
 • Kiest voor een ruimte die voor u goed bereikbaar is (liever niet op zolder)

Het kan zijn dat wij bij u langskomen om een juiste beoordeling te maken.

Stuur de originele nota’s naar ons op

U kunt de nota’s voor de aansluitkosten meesturen met het Aanvraagformulier Thuisdialyse.

Laat het ons weten als u stopt met thuisdialyse

Dialyseert u niet meer thuis? Dan heeft u geen recht meer op de maandelijkse extra vergoedingen. U kunt dit aan ons doorgeven door de Verklaring stoppen thuisdialyse naar ons op te sturen.

Stuur dit formulier zo snel mogelijk op, zodat u achteraf niets aan ons hoeft terug te betalen.