Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging of ledenorganisatie