Wanneer heeft u een verwijzing nodig van de huisarts?

Voor sommige zorg heeft u een verwijzing (verwijsbriefje) nodig. Dat wil zeggen dat u de zorg alleen vergoed krijgt als u eerst langs uw huisarts bent geweest. En uw huisarts u voor deze zorg heeft doorverwezen.

Voor welke zorg heeft u geen verwijzing nodig?

Geen verwijzing nodig

 • Huisartsenzorg (en praktijkondersteuner)
 • Brillen en lenzen
 • Tandartszorg
 • Fysiotherapie
 • Alternatieve zorg
 • Zelfzorggeneesmiddelen, zoals paracetamol
 • Gehoorapparaat
 • Steunzolen
 • Dieetadvies

Wel verwijzing nodig

 • Ziekenhuiszorg
 • Psychologische zorg
 • Geneesmiddelen op recept
 • Revalidatie
 • Huidbehandeling
 • Ooglidcorrectie
 • Buikwandcorrectie

Geen verwijzing, wel verklaring

Soms heeft u geen verwijzing nodig, maar wel een verklaring. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie bij een chronische aandoening.

Een verklaring is een brief van een arts, waarin een diagnose staat. Bijvoorbeeld voor een ziekte of aandoening waarvoor u behandeld moet worden.

Op basis van deze verklaring kan de therapeut u goed behandelen. En wij kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt.

Wat krijgt u precies vergoed?

Bent u doorverwezen door uw huisarts? Of krijgt u zorg waarvoor u geen verwijzing nodig heeft? Dan wil dat niet altijd zeggen dat u de zorg ook vergoed krijgt. Voor de fysiotherapeut en de tandarts heeft u bijvoorbeeld meestal een aanvullende verzekering nodig. Controleer daarom altijd eerst of uw zorgverzekering de kosten vergoedt.

Verschil tussen een verwijzing en een machtiging 

Verwijzing/verwijsbriefje

Vindt uw zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts, dat u zorg nodig heeft die hij u niet kan geven? Dan verwijst hij u door. Dit doet hij met een (online) verwijsbriefje, oftewel een verwijzing.

Machtiging/toestemming

Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Deze toestemming noemen we ook wel een machtiging.