Diabeteszorg

Heeft u diabetes type 2 (suikerziekte)? Dan vallen bijna alle kosten onder de basisverzekering. Uw huisarts weet precies welke zorg u nodig heeft.

Vraag uw huisarts naar het zorgprogramma diabetes

Bij diabetes type 2 heeft u zorg nodig van meerdere specialisten. Zoals een oogarts, diabetesverpleegkundige, pedicure en/of podotherapeut. Het is fijn als deze mensen samenwerken in een zorggroep.

U kunt gebruikmaken van een zorgprogramma als uw huisarts is aangesloten bij een zorggroep. Uw huisarts kan u hier meer over vertellen. In de Zorgzoeker vindt u de zorgprogramma's.

Geen zorgprogramma, wel vergoeding

Kunt u niet meedoen aan een zorgprogramma? Dan krijgt u ook een vergoeding voor diabeteszorg. En voor de huisarts. Bekijk uw vergoeding voor: